Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów
Skarbona 4, 66-614 Skarbona 
Numer KRS: 0000517330,
Stowarzyszenie wpisane do KRS przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS
 

REGON: 081227309

NIP: 9261671867 

 

Konto Stowarzyszenia: BGŻ BNP Paribas S.A.

79 2030 0045 1110 0000 0388 2660

 

telefon: +48 575 02 01 03 

e-mail: stowarzyszeniekameralistow@gmail.com

 

Profil na Facebook.com