wladyslaw zelenski

 

"Władysław Żeleński i krakowski salon muzyczny"

red. naukowa / edited by: Grzegorz Mania, Piotr Różański

Wyd. Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Kraków - Skarbona 2017

nr ISBN: 978-83-944467-4-1

Ściągnij książkę / Download publication

Licencja: CC BY-NC-ND 4.0

Projekt okładki: Małgorzata Rybak