Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Skarbona 4, 66-614 Skarbona

Numer KRS: 0000517330
REGON: 081227309
NIP: 9261671867

Stowarzyszenie wpisane do KRS przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS

e-mail:

stowarzyszeniekameralistow@gmail.com

biuro@spmk.com.pl

Konto Stowarzyszenia: BGŻ BNP Paribas S.A.
79 2030 0045 1110 0000 0388 2660

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów - Oddział w Krakowie

Przewóz 29 / 7, 30-716 Kraków, Polska

Numer KRS: 0000615988
REGON: 364363947
NIP: 6793127996

Konto Stowarzyszenia: BGŻ BNP Paribas S.A.
15 1600 1462 1836 0674 4000 0001

e-mail: oddzialkrakow@spmk.com.pl

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów - Oddział w Warszawie

Żeromskiego 52/62/36, 01-825 Warszawa, Polska

Numer KRS: 0000873617
REGON: 387709218
NIP: 1182217259

Konto Stowarzyszenia: BGŻ BNP Paribas S.A.
03 1600 1462 1860 1531 3000 0001

e-mail: oddzialwarszawa@spmk.com.pl