Konteksty kultury, konteksty edukacji. Szkoła artystyczna po (?) pandemii – konferencja online, 17-21 maja 2021

Konteksty kultury, konteksty edukacji. Szkoła artystyczna po (?) pandemii – konferencja online, 17-21 maja 2021

Zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Konteksty kultury, konteksty edukacji”. Podtytuł VII edycji konferencji to: “Szkoła artystyczna po(?) pandemii”. Konferencja współorganizowana jest przez Centrum Edukacji Artystycznej. Odbędzie się na platformie crowdcast, w formie webinarów online, w dniach 17-21 maja 2021 r.

Organizator:
Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Partnerzy konferencji:
Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach
Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu
Zespół Szkół Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie

Poniedziałek, 17.05

  • 9:00Jakie rozwiązania “pandemiczne” powinny na stałe zagościć w szkolnictwie artystycznym w odniesieniu do organizacji kształcenia i pracy szkoły – webinar, raport z ankiet i panel dyskusyjnydr hab. Grzegorz Mania, goście: Agnieszka Hejduk-Domańska (Zastępca Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKDNiS), Anna Podłucka (CEA) 
  • 12:00: Szkoła odNOWA – O psychologicznych kompetencjach nauczycieli szkół artystycznychdr Anna Antonina Nogaj

Wtorek, 18.05

  • 9:00: Szkoła odNOWA – uczniowie: jacy uczniowie wracają do szkół, jak pandemia wpłynęła na ich rozwój, motywację, percepcję dr Magdalena Ratalewska 
  • 11:00: Scena odNOWA – powrót do publicznych występów po pandemii – panel dyskusyjny: prof. dr hab. Marcin Zdunik, dr Katarzyna Drogosz, mgr Jarosław Mirkiewicz, dr hab. Agata Szymczewska

Środa, 19.05

  • 9:00: Czy tylko uczymy? Otoczenie szkół – relacje z innymi placówkami oświatowymi, instytucjami, działania adresowane do absolwentów, budowanie sieci popracia i kontaktówpanel dyskusyjny nauczycieli 
  • 11:00: Komunikacja w sieci – jak promować swoje działania, jak przekazywać komunikaty, z jakich mediów korzystać – webinar plus panel dyskusyjny: mgr Paulina Richter (Polskie Wydawnictwo Muzyczne), nauczyciele
  • 18:00: Dyrektor 2.0: Przewodnik czy przywódca? O relacjach w szkołach artystycznych – nie tylko w pandemiipanel dyskusyjny

Czwartek, 20.05

  • 9:00: Egzaminy – jeśli nie od razu, to kiedy i jak? – panel dyskusyjny nauczycieli z udziałem zaproszonych gości, prowadzenie: dr Anna Antonina Nogaj 
  • 11:00: Problemy z motywacją u uczniów – o procesie readaptacji uczniów do rzeczywistości nauki stacjonarnejmgr Jarosław Mirkiewicz 

Piątek, 21.05

  • 12:00: Czy tylko uczymy? Otoczenie szkół – budowanie relacji z partnerami (sektor publiczny i prywatny)panel dyskusyjnyMaksymilian Bylicki, Monika Gubała (Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego), dr hab. Grzegorz Mania

Konferencja odbędzie się w formie webinarów organizowanych codziennie w dniach 17-21 maja 2021, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. Uczestnicy konferencji, którzy wezmą udział w przynajmniej połowie webinarów, otrzymają zaświadczenia przesyłane drogą elektroniczną.

Konferencja jest bezpłatna dla nauczycieli i pracowników szkolnictwa artystycznego.

Zgłoszeń na konferencję można dokonywać za pośrednictwem formularza elektronicznego. Adres formularza: https://forms.gle/TCh3CgZM5TCwAkxZ6.

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają automatycznie wygenerowane potwierdzenie rejestracji, a następnie przed konferencją szczegółową instrukcję techniczną. 

W razie pytań prosimy o kontakt: konferencja.konteksty@gmail.com.