O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów zostało założone przez grupę muzyków i miłośników muzyki. Celem organizacji jest wspieranie rozwoju kultury muzycznej, promowanie muzyki kameralnej i artystów-muzyków, organizacja wydarzeń muzycznych i kulturalnych, a także współpraca z instytucjami kulturotwórczymi.

Stowarzyszenie organizuje koncerty, festiwale, warsztaty, wymiany międzynarodowe, współpracuje ze szkołami muzycznymi i uczelniami wyższymi, przygotowuje wnioski i projekty, pośredniczy w kontaktach pomiędzy organizatorami a muzykami, udziela wsparcia merytorycznego i logistycznego, patronuje zespołom, a także prowadzi lub wspiera działalność wydawniczą. Zakres działań Stowarzyszenia jest szeroki, albowiem działalność organizacji opiera się na różnorodnych doświadczeniach członków.

Stowarzyszenie jest członkiem European Chamber Music Teachers’ Association.

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie korzysta ze wsparcia w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności

Stowarzyszenie korzysta ze wsparcia w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności

Sprawozdania SPMK

Sprawozdania