Duet fortepianowy w polskiej literaturze muzycznej XX i XXI wieku – katalog dzieł

Duet fortepianowy w polskiej literaturze muzycznej XX i XXI wieku – katalog dzieł

Wykaz polskich utworów XX i XXI w. na 4 ręce i dwa fortepiany dr hab. Katarzyny Ewy Sokołowskiej.

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.