Dziecko/uczeń. Edukacja artystyczna. Terapia

Dziecko/uczeń. Edukacja artystyczna. Terapia

red. naukowa / edited by: Lidia Kataryńczuk-Mania

Wyd. Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Zielona Góra – Skarbona 2016

nr ISBN: 978-83-944467-1-0