Edukacja artystyczna – nowe wyzwania

Edukacja artystyczna – nowe wyzwania

“Edukacja artystyczna – nowe wyzwania” / “Artistic education – new challenges”

red. naukowa / edited by: Lidia Kataryńczuk-Mania

Wyd. Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Zielona Góra – Skarbona 2016

nr ISBN: 978-83-944467-0-3