Emisja głosu w przestrzeni edukacyjnej, artystycznej i terapeutycznej

Emisja głosu w przestrzeni edukacyjnej, artystycznej i terapeutycznej

“Emisja głosu w przestrzeni edukacyjnej, artystycznej i terapeutycznej”

red. naukowa Lidia Kataryńczuk-Mania

wyd. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zielona Góra 2020

ISBN 978-83-945714-5-0