Grażyna Bacewicz – Chamber Music

Grażyna Bacewicz – Chamber Music

Grażyna Bacewicz należała do ostatnich muzyków łączących szeroko zakrojoną działalność kompozytorską z licznymi występami jako multiinstrumentalistka – skrzypaczka oraz pianistka. I w całej jej twórczości jasno widać wpływ doświadczeń wykonawczych; większość utworów skrzypcowych Bacewiczówna pisała na potrzeby własnych występów.

W mojej muzyce dużo się dzieje, jest ona dra­pieżna, a jednocześnie liryczna. 
Słowa te doskonale ilustrują cztery sonaty, znaj­dujące się na niniejszej płycie. Kameralną twórczość polskiej kompozytorki na swój debiutancki album wybrała Jaga Klimaszewska, znakomita skrzypaczka, koncertująca solistycznie i jako kameralistka, w prestiżowych salach koncertowych oraz pianista Mateusz Rettner, rozwijający swą osobowość twórczą, wzorem Grażyny Bacewicz – jako wykonawca i kompozytor.

Repertuar albumu dopełniają dwie perełki – nigdy dotąd nie nagrane, a nawet nie wydane jeszcze, miniatury – Pieśń i Legenda.

Kup na dux.pl