INFINITY – Oddech permanentny

INFINITY – Oddech permanentny

Publikacja przedstawia kompleksową metodykę nauki techniki oddechu permanentnego w grze na flecie. Treść podręcznika została uzupełniona autorskim zbiorem ćwiczeń i etiud, a także zróżnicowanych utworów skomponowanych z dedykacją dla projektu Infinity przez międzynarodową grupę kompozytorów. Realizacja niektórych ćwiczeń – oznaczonych w treści podręcznika symbolem kamery – została nagrana i udostępniona dla bardziej obrazowego przedstawienia sposobu ich wykonania.

Umiejętność stosowania oddechu permanentnego przez Natalię Jarząbek oraz doświadczenie pedagogiczne i bogata wiedza Barbary Świątek-Żelaznej umożliwiły autorkom opracowanie spójnej metodyki nauczania tej techniki, której efektywność potwierdzają doświadczenia autorek zdobyte podczas przeprowadzonych lekcji, warsztatów i wykładów.

Cechą charakterystyczną opisywanej metodyki jest fakt, że nie wymaga ona od flecisty zmiany zadęcia w momencie przeprowadzania cyrkulacji. Przedstawione metody ułożenia języka, gardła, ust i policzków są adaptowane do indywidualnego układu zadęcia wykonawcy. Bazą niezbędną do przyswojenia wiadomości zawartych w podręczniku jest opanowanie poprawnego zaczerpnięcia naturalnego oddechu oraz prawidłowe funkcjonowanie wszystkich elementów warsztatu niezbędnych dla właściwej emisji dźwięku.

SPMK, Jarmuła Music 2020
SPMK 14