Kalejdoskop. Miniatury na 4 ręce

Kalejdoskop. Miniatury na 4 ręce

Marta Mołodyńska-Wheeler

NAGRANIA
1. Przestrzenie / Spaces – wyk. Monika Gardoń-Preinl/Grzegorz Mania
2. Mała siesta / A little siesta – wyk. Grzegorz Mania/Monika Gardoń-Preinl
3. Tęsknota / Longing – wyk. Monika Gardoń-Preinl/Grzegorz Mania
4. Fircyk / Flibbertigibbet – wyk. Anna Duda/Marta Mołodyńska-Wheeler
5. Opowieść strumienia / The tale of a stream – wyk. Anna Duda/Marta Mołodyńska-Wheeler

6. Zmysłowy wiatr / A sensual wind – wyk. Anna Duda/Marta Mołodyńska-Wheeler

ISMN 979-0-9020160-0-1
SPMK 7
34 strony