Konteksty kultury, konteksty edukacji – profesjonalne kształcenie i upowszechnianie muzyki

Konteksty kultury, konteksty edukacji – profesjonalne kształcenie i upowszechnianie muzyki

“Konteksty kultury, konteksty edukacji – profesjonalne kształcenie i upowszechnianie muzyki”

/ “Cultural contexts, educational contexts – professional education and popularization of music”

red. naukowa / edited by: Monika Gardoń-Preinl, Grzegorz Mania

Wyd. Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów / Published by Polish Chamber Musicians’ Association

Kraków – Skarbona 2017

ISBN: 978-83-944467-0-3

Licencja / Licence: CC BY-NC-ND 4.0