Konteksty kultury, konteksty edukacji – wielowymiarowość kształcenia artystycznego i upowszechniania kultury

Konteksty kultury, konteksty edukacji – wielowymiarowość kształcenia artystycznego i upowszechniania kultury

“Konteksty kultury, konteksty edukacji – wielowymiarowość kształcenia artystycznego i upowszechniania kultury”

/ “Cultural contexts, educational contexts – multidimensionality of artistic education and dissemination of culture”

red. naukowa / edited by: Lidia Kataryńczuk-Mania, Grzegorz Mania

Wyd. Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów / Published by Polish Chamber Musicians’ Association

Kraków – Skarbona 2019

ISBN: 978-83-944467-7-2

SPMK 12

Licencja / Licence: CC BY-NC-ND 4.0