Krakowski Salon Muzyczny: Moniuszko – Żeleński

Krakowski Salon Muzyczny: Moniuszko – Żeleński

“Krakowski Salon Muzyczny: Moniuszko – Żeleński”

red. naukowa / edited by: Grzegorz Mania, Piotr Różański

Wyd. Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów / Published by Polish Chamber Musicians Association

Kraków – Skarbona 2019

ISBN 978-83-944467-6-5

SPMK 8

Licencja / Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Projekt okładki / Cover design: Małgorzata Rybak