Viola sonatas

Viola sonatas

Po raz pierwszy w Polsce – nagranie CD Sonaty Mieczysława Weinberga op. 28 w wersji na altówkę i fortepian! Połączone z legendarną Sonatą op. 147 Dymitra Szostakowicza, którego osobiste doświadczenia w sposób tak bolesny dziś nam przypominają, że historia się powtarza, a dyktatury powracają! Te dwa arcydzieła i dwóch twórców na wspólnej płycie połączyli Katarzyna Budnik i Grzegorz Mania.

O ich wykonaniu sonaty Szostakowicza tak przed laty pisała Anna Woźniakowska: „Mistrzowsko napisana muzyka była takoż interpretowana. Wczoraj mogliśmy obserwować idealne współdziałanie obojga artystów, dopełnianie się w każdym momencie realizacji utworu, wspólne budowanie dramaturgii dzieła i wspólne szukanie koloru muzyki. Świetny warsztat i głęboka wrażliwość każdego z artystów pozwoliło im stworzyć prawdziwe kreacje artystyczne”.

Maria Sławek, skrzypaczka i badaczka twórczości Weinberga, tak pisze we wstępie do płyty:

„Mieczysław Wajnberg i Dymitr Szostakowicz całe życie nosili w sobie pewnego rodzaju wyrwę. Wajnberg w 1939 roku stracił całe swoje dotychczasowe życie – rodziców, siostrę, dom, ukochane miasto, a nawet imię. Na wiele lat został Mojsiejem Samujłowiczem, kompozytorem radzieckim, kompletnie zapomnianym w swoim rodzinnym kraju. Natomiast Szostakowicz nawet po śmierci Stalina nie odzyskał poczucia bezpieczeństwa, tak osobistego, jak i twórczego. Dziś obydwaj kompozytorzy to postaci znane niemal w całym muzycznym świecie, po latach zajęli właściwe miejsce w historii. A dzięki płycie Katarzyny Budnik i Grzegorza Mani dawni przyjaciele mogą spotkać się ponownie.”

Link do bookletu: https://spmk.com.pl/violasonatas_booklet/


Platformy streamingowe: https://id.ffm.to/viola_sonatas 

Pierwotny wydawca: Sonate Fur Klarinette Und Klavier op. 28
Muzyka: Mieczysław Weinberg
Publisher: Peermusic Classical GmbH / Sony Music Publishing Poland Sp. z o.o.

Partnerzy wydania:

 

 

Płyta dostępna w sklepie http://bumtarara.pl/: