V {Wirtualna} Akademia Twórczej Pianistyki

V {Wirtualna} Akademia Twórczej Pianistyki

UWAGA! Z powodu dużego zainteresowania rejestracja wciąż jest możliwa – prosimy o kontakt mailowy! (status na dzień 04.04.2022)

Zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji „{Wirtualna} Akademia Twórczej Pianistyki”. Konferencja objęta została patronatem Centrum Edukacji Artystycznej. Odbędzie się na platformie crowdcast, w formie webinarów online, w dniach 28 marca – 3 kwietnia 2022 r.

Program:

prof. Stefan Wojtas – Pedagogika fortepianowa w praktyce (rozmowa)

prof. AMKS dr hab. Beata Bilińska – Zagadnienia wykonawcze i interpretacyjne wybranych utworów fortepianowych (lekcje i dyskusja)

dr hab. Zofia Antes – O drobiazgach w drobiazgachwybrane miniatury ze zbioru „Łatwe utwory” J.S. Bacha

dr Anna Antonina Nogaj – Dlaczego, kiedy i jak rozmawiać z uczniami i ich rodzicami o specyfice kształcenia muzycznego?

mgr Jadwiga Śmieszchalska – Fizjologia muzyki – praktyczne narzędzia dla nauczycieli
na lekcje fortepianu

dr Natalia Rewakowicz – Ukraińska muzyka fortepianowa

Bohdan Kryvopust – Początkowe nauczanie gry na fortepianie – prezentacja metody 

Tomasz Ritter – Jak fortepian historyczny wpływa na odczytywanie, rozumienie i odbieranie tekstu muzycznego?

Panel dyskusyjny: Praca pianisty w klasach instrumentalnych szkoły muzycznej I st. – aspekty praktyczne i organizacyjne, doświadczenia

Panel: Nowości i rekomendacje wydawnicze z prezentacją nagrań

prof. AMFN dr hab. Grzegorz Mania – Prawo autorskie w szkole muzycznej

Linki do poszczególnych webinarów zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników. Dokładny harmonogram przedstawiony zostanie do 23 marca 2022. Webinary dostępne będą zarówno w czasie rzeczywistym, jak i później, do 17 kwietnia 2022. Zaświadczenia otrzymają osoby, które wezmą udział w co najmniej połowie webinarów.

Koszt udziału w konferencji wynosi 120 zł. Zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza należy dokonać do 25 marca 2022 r. Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty konferencyjnej.

Adres formularza: https://forms.gle/K1BkaQ7u6qzGeMVw5

79 2030 0045 1110 0000 0388 2660 (BGŻ BNP Paribas S.A.)
Wraz ze zgłoszeniem należy wnieść opłatę za uczestnictwo na konto Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów: tytuł wpłaty: V Akademia Twórczej Pianistyki

Dla nauczycieli innych specjalności istnieje możliwość udziału w webinarach ogólnych (dr A.A. Nogaj, dr hab. G. Mania). Koszt udziału wynosi wówczas 60 zł. Zgłoszeń należy dokonać za pośrednictwem formularza: https://forms.gle/X53gD7G2gyXmcZUi9

Istnieje możliwość wystawienia faktury przelewowej płatnej przed wydarzeniem przez szkołę (prosimy o kontakt e-mailowy najpóźniej do 23 marca 2022).

Organizatorzy zastrzegają możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji.  

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: konferencja.konteksty@gmail.com

Partnerzy:
Katedra Kameralistyki UMFC w Warszawie

Katedra Kameralistyki Fortepianowej AMFN w Bydgoszczy
Katedra Fortepianu AMKP w Krakowie
Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Chopina w Warszawie
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach
Chopin University Press