VI Wirtualna Akademia Smyczkowa

VI Wirtualna Akademia Smyczkowa

Zapraszamy do udziału w VI edycji Wirtualnej Akademii Smyczkowej w formule online. Konferencja odbywa się pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej, w dniach 27 listopada – 3 grudnia 2023 na platformie crowdcast. W wykładach będzie można uczestniczyć na żywo, a także odsłuchać je później.

KOMUNIKAT: PRZEDŁUŻAMY REJESTRACJĘ DO 29 LISTOPADA 2023

Program:

dr Gwendolyn Masin – Zmiany pozycji na skrzypcach – wprowadzenie

prof. dr hab. Piotr Reichert – Ekspresja a styl w grze na altówce

prof. dr hab. Tomasz Strahl – Zagadnienia kształtowania dźwięku w grze na wiolonczeli i instrumentach smyczkowych

dr Joanna Kaniewska-Eröd FIVE dynamics – trening ruchowo-mentalny dla muzyków

dr hab. Agata Szymczewska prof. UMFC, dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk – Ocenianie w szkole muzycznej – dyskusja

mgr Jaga Klimaszewska, dr hab. Grzegorz Mania, prof. AMFN – Czytanie a vista – metodologia i przykłady praktyczne

mgr Dorota Obijalska – Metoda Suzuki jako alternatywa dla tradycyjnych metod nauczania gry na instrumentach

mgr Jarosław Mirkiewicz – Elastyczność psychologiczna jako dyspozycja warunkująca dyspozycję mentalną muzyka

Nowe podstawy programowe – instrumenty smyczkowe (dyskusja)

Nowe podstawy programowe – zespoły (dyskusja)

Webinar: Nowości i rekomendacje wydawnicze

Linki do poszczególnych webinariów zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników.
Dokładny harmonogram przedstawiony zostanie 20 listopada 2023. Webinaria dostępne będą zarówno w czasie rzeczywistym, jak i później, do 27 grudnia 2023Zaświadczenia otrzymają osoby, które wezmą udział w co najmniej połowie webinariów.

Koszt udziału w konferencji wynosi 160 zł. Zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza należy dokonać 26 listopada 2023Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty konferencyjnej.

Adres formularza:  https://forms.gle/8RtJHB2sgTJrsNAz8

Wraz ze zgłoszeniem należy wnieść opłatę za uczestnictwo na konto Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów:

79 2030 0045 1110 0000 0388 2660 (BGŻ BNP Paribas S.A.).

tytuł wpłaty: VI Wirtualna Akademia Smyczkowa

Dla nauczycieli innych specjalności istnieje możliwość udziału w webinarach ogólnych (Kaniewska, Szymczewska, Mirkiewicz). Uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa w webinarach. Koszt udziału wynosi wówczas 100 zł. Zgłoszeń należy dokonać do 26 listopada r. za pośrednictwem formularza: https://forms.gle/jeRFkXC4eqphGDBFA

Istnieje możliwość wystawienia faktury przelewowej płatnej przed wydarzeniem przez szkołę (prosimy o kontakt e-mailowy najpóźniej do 24 listopada 2023).

Organizatorzy zastrzegają możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji. 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: konferencja.konteksty@gmail.com

Organizator: 

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Partnerzy:

Katedra Instrumentów Smyczkowych UMFC w Warszawie

Katedra Altówki, Wiolonczeli, Kontrabasu i Gitary AMFN w Bydgoszczy

Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu

Polskie Wydawnictwo Muzyczne