Kobiety w muzyce – recital wokalny

2021-10-04 6
Youtube SPMK
Wstęp Wolny

Recital wokalny przy wsparciu Guildhall School of Music and Drama w Londynie: Katherine McIndoe (sopran), Magdalena Molendowska (sopran), Julia Samojło (fortepian). W programie utwory R. Clarke, E. Hugh-Jones, Ł. Szablewskiej, W. Landowskiej, E. Fabiańskiej-Jelińskiej, I. Poldowski (Wieniawskiej), E. Lutyens.

Strona Festiwalu: https://spmk.com.pl/projekt/kobiety/