Polskie kwintety: Julia Kociuban (fortepian), Messages Quartet: Małgorzata Wasiucionek, Oriana Masternak (skrzypce), Maria Shetty (altówka), Beata Urbanek-Kalinowska (wiolonczela), w programie utwory G. Bacewicz i A. Tansmana

2021-09-09 7
Dom Jana Matejki, ul. Floriańska 41
Wstęp Wolny

godz. 19:00

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów już po raz 5. zaprasza do Domu Jana Matejki – Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie na unikatową serię koncertową. Od 2 do 30 września zorganizowanych zostanie sześć koncertów i dwie prelekcje przybliżające obyczaje koncertowe, twórczość niedocenianych, zapomnianych kompozytorów oraz sylwetki zapomnianych postaci krakowskiego i polskiego życia artystycznego, w tym W. Żeleńskiego w 100. rocznicę jego urodzin. W ramach serii „Premiery na salonach” odbędzie się prawykonanie kompozycji R. Janiaka nawiązujące do 100 rocznicy urodzin S. Lema. Wstęp bezpłatny.

W sprawie wejściówek na koncerty prosimy o kontakt z Centrum Informacji i Rezerwacji Muzeum Narodowego w Krakowie: https://bilety.mnk.pl/index/kontakt.html

Wejściówki na koncert w PSM II st. przy ul. Basztowej 9 (21.09.2021) dostępne są pod adresem: https://app.evenea.pl/event/premierynasalonach/ 

Strona wydarzenia: https://spmk.com.pl/projekt/krakowski-salon-muzyczny/