Recital kameralny: Pionier romantyzmu na salonach – w hołdzie Beethovenowi: Herbert Trio – Bartłomiej Wezner (fortepian), Joanna Kreft (skrzypce), Dominik Płociński (wiolonczela); w programie Beethoven / IV Krakowski Salon Muzyczny

2020-09-29 7
Dom Jana Matejki
Wstęp Wolny