VI Krakowski Salon Muzyczny – Zapomniana muzyka

2022-09-15 7
Dom Jana Matejki, ul. Floriańska 41
Wstęp Wolny

Zapomniana muzyka: Katarzyna Duda (skrzypce), Monika Gardoń-Preinl (fortepian)
Program: Zygmunt Stojowski

Retransmisja, 19 września, godz. 18.00