Ravel Piano Duo: Agnieszka Kozło & Katarzyna Ewa Sokołowska

Ravel Piano Duo: Agnieszka Kozło & Katarzyna Ewa Sokołowska

fot. K. Karpati i D. Zarewicz

Jeden z czołowych polskich duetów fortepianowych. Kształcił się pod kierunkiem prof. Mai Nosowskiej w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w War­szawie oraz w klasie mistrzowskiej duetu Hansa-Petera Stenzl i Volkera Stenzl w Hochschule für Musik und The­ater Rostock, gdzie w 2005 r. uzyskał dyplom studiów koncertowych (Konzertexam) z najwyższym odzna­czeniem. Na artystyczny rozwój zespołu miały wpływ ponadto spotkania z tak wybitnymi artystami jak: Jan Ekier, Alexander Tamir, Bracha Eden, Berndt Goetzke, Leonard Hokanson, Tomasz Herbut, Kwartet Camerata.

Duet jest laureatem wielu konkursów muzycznych m.in: Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Marcopoulo/Grecja (III nagroda – I i II nie przyznano), XI Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych im. F. Schuberta w Jeseniku/Czechy (I nagroda oraz nagroda specjalna za wykonanie utworu Franciszka Schuberta), Międzynarodowego Konkursu Muzyki XX i XXI wieku im. Valentino Bucchi w Rzymie (II nagroda).

Artystki prowadzą ożywioną działalność koncertową występując w Polsce, niemal całej Europie i Azji. Obszerny repertuar zespołu obejmuje kompozycje na cztery ręce i dwa fortepiany od epoki baroku do czasów obecnych. Duet ma na swoim koncie wiele prawykonań oraz kilka wydawnictw płytowych. Szczególne zainteresowanie muzyką francuską zaowocowało wydaniem płyty z utwo­rami Fauré, Debussy’ego, Ravela i Poulenca. Kolejna płyta z udziałem duetu, zawierająca utwory Brahmsa na chór kameralny i duet fortepianowy otrzymała w 2005 r. prestiżowe wyróżnienie Polskiej Akademii Fonograficznej Fryderyk. W 2012 r. ukazała się płyta z nagraniem II Symfonii Pawła Łukaszewskiego.

Od kilku lat działalność pianistek koncentruje się na badaniu, wykonawstwie i nagraniach polskiego repertuaru duetowego. Działalność ta zaowocowała stworzeniem m.in. cyklu płytowego Polski kalejdoskop, w którym do tej pory ukazały się trzy albumy:  A Polish Kaleidoscope (uhonorowany nagrodą Polskiej Akademii Fonograficznej FRYDERYK 2016),  A Polish Kaleidoscope 2  (nominacje do nagrody FRYDERYK 2018 w dwóch kategoriach: Album roku muzyka kameralna oraz Najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej),  A Polish Kaleidoscope 3. Dance music for 4 hands (2019).

Współpracując  z wydawnictwem Eufonium pianistki zajmują się redakcją polskiej literatury duetowej, m.in. dzieł Zygmunta Noskowskiego.

Artystki były  wielokrotnie stypendystkami Ministra Kul­tury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Zonta International.

Agnieszka Kozło i Katarzyna Ewa Sokołowska zajmują się ponadto pracą pedagogiczną wykładając na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie oraz na licznych kursach muzycznych.

 

Agnieszka Kozło (fortepian)

fot. K. Karpati

Należy do grona najwszechstronniejszych polskich kameralistów. W 1996 roku wraz z Katarzyną Ewą Sokołowską założyła Ravel Piano Duo, w którym zwyciężyły na konkursach w Marcopoulo (Grecja, 1996) i na XI Międzynarodowym Konkursie Duetów Fortepianowych w Jeseniku (Czechy, 1999) oraz zdobyły II nagrodę na Konkursie „Premio Valentino Bucchi” w Rzymie (2002).

Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu Bronisławy Kawalli oraz w klasie kameralistyki Mai Nosowskiej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe pod kierunkiem Jana Ekiera, a następnie, w latach 2001-2005 w Ravel Piano Duo kontynuowała naukę na studiach podyplomowych w Hochschule für Musik und Theater w Rostocku w klasie mistrzowskiej duetu Hansa-Petera i Volkera Stenzl. W 2005 roku duet ukończył studia z najwyższym odznaczeniem.

Artystka zajmuje się również pracą pedagogiczną i wraz z profesorami Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przygotowuje młodych wiolonczelistów do udziału w największych konkursach wiolonczelowych: im. Piotra Czajkowskiego w  Moskwie, im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie (gdzie od 2003 roku jest pianistką konkursu). Wielokrotnie otrzymywała nagrodę dla najlepszego pianisty konkursu. Współpracuje również ze znakomitymi artystami na międzynarodowych kursach muzycznych w Polsce i za granicą. Artystka koncertowała w wielu krajach Europy i Azji. Dokonała wielu nagrań dla Polskiego Radia, a jako członkini Ravel Piano Duo wydała płytę z muzyką francuską na cztery ręce, kolejna płyta duetu, zawierająca utwory Brahmsa została uhonorowana prestiżową nagrodą Fryderyk 2005. W 2015 roku ukazała się pierwsza płyta z serii „Polski Kalejdoskop” z muzyką polską na cztery ręce, która również zdobyła uznanie krytyków (Fryderyk 2016).

W 2011 roku Agnieszka Kozło uzyskała tytuł doktora sztuk muzycznych.

 

Katarzyna Ewa Sokołowska (fortepian)

fot. K. Karpati

 Absolwentka PSM w Opolu w klasie fortepianu C. Hellerowej oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu  J. Ekiera i  A. Palety-Bugaj oraz w klasie kameralistyki
M. Nosowskiej. W dziedzinie kameralistyki ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe i koncertowe (Konzertexam) w klasie duetu fortepianowego H.P. Stenzl i V. Stenzl w Hochschule für Musik und Theater Rostock (Niemcy). Ponadto uzyskała dyplom ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Wraz z Agnieszką Kozło tworzy jeden z czołowych polskich duetów fortepianowy Ravel Piano Duo uhonorowany wieloma nagrodami, koncertujący w Polsce, Europie i Azji.  Od kilku lat działalność pianistek koncentruje się wokół polskiego repertuaru duetowego, skupiając się na jego badaniu, redakcji,  wykonawstwie i nagraniach. Aktywność ta zaowocowała stworzeniem cyklu płytowego Polski kalejdoskop, w którym do tej pory ukazały się trzy albumy.

Od wielu lat działalność pianistki związana jest również z muzyką wokalną. Na tym polu współpracuje ona z wieloma wybitnymi pedagogami i artystami. Wielokrotnie nagradzana była za wyróżniający akompaniament podczas konkursów wokalnych.

Działalność koncertową pianistka łączy z pedagogiką prowadząc klasę fortepianu i kameralistyki
w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie. Jest zapraszana do jury konkursów polskich i zagraniczny oraz wykłada na licznych kursach interpretacji muzycznej. Jej uczniowie są laureatami  nagród i wyróżnień. W latach 2008-2010 współpracowała z Katedrą Fortepianu Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie. Jako pianistka jest zatrudniona na stanowisku adiunkta Wydziału Wokalnego tej Uczelni. W roku 2018 uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuk muzycznych.