BARWY MUZYKI

BARWY MUZYKI

Projekt “Barwy muzyki on-line” zakładał przygotowanie i nagranie bajek w formie teatru dziecięcego w formule on-line. Oparte o autorskie scenariusze wydarzenia inspirowane są teorią barw. Zostały podzielone na 3 tematy zgodnie z podstawowymi barwami w sztuce. Każda barwa jest przedstawiona odrębną, zobrazowaną narracją. Oprócz przedstawień zostały nagrane tutoriale omawiające zagadnienia poszczególnych aktywności artystycznych. Powstały również partytury graficzne obrazujące budowę wybranych utworów wykorzystanych do spektakli, służące za narzędzie pracy nauczycieli edukacji artystycznej. Zarówno interpretacje ruchowe utworów kompozytorów różnych epok, jak i prace plastyczne korespondujące z tematyką warsztatów wzbogacą narzędzia pracy nauczycieli oraz zainspirują do własnych opracowań.  Projekt zwraca uwagę na wzajemne powiązania, oddziaływania i przenikania różnych dziedzin sztuki.

Strona projektu: https://spmk.com.pl/projekt/barwy-muzyki/

Projekt jest dedykowany osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki tłumaczeniu 3 bajek na język migowy PJM, napisom dla niesłyszących również w 3 bajkach oraz prezentacji co najmniej 3 filmów z realizacji prac plastycznych w technikach 3D wraz z napisami dla niesłyszących, projekt jest dedykowany dla osób niesłyszących i głuchoniemych.