II {Wirtualna} Akademia Twórczej Pianistyki

II {Wirtualna} Akademia Twórczej Pianistyki

Z uwagi na duże zainteresowanie zgłoszenia do udziału w konferencji przedłużamy do 22 lutego!

Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji „{Wirtualna} Akademia Twórczej Pianistyki”. Odbędzie się na platformie crowdcast, w formie webinarów online, w dniach 22-26 lutego 2021 r.

Program:

prof. Elżbieta Stefańska – Charakterystyka wykonawstwa tańców barokowych na przykładzie suit francuskich J.S. Bacha

dr hab. Katarzyna Ewa Sokołowska – Zygmunt Noskowski – utwory na 4 ręce. Wartości artystyczne I edukacyjne

dr Katarzyna Drogosz – O trylach mniej trywialnie. Wprowadzenie do ornamentacji w muzyce klasycyzmu

dr hab. Danuta Wasko, dr hab. Taras Wasko – Album dla młodzieży Roberta Schumanna i Piotra Czajkowskiego – co podarowali nam (uczącym się i nauczycielom) dwaj wielcy kompozytorzy romantyczni?

mgr Maria Serafin – Pedagogika fortepianowa w praktyce (rozmowa w cyklu „Nestorzy polskiej pedagogiki fortepianowej”)

dr Anna Antonina Nogaj – Współczesne rodzicielstwo a wyzwania szkoły muzycznej

mgr Jarosław Mirkiewicz – Zanim pojawi się trema – czyli jak jej zapobiec w pracy z najmłodszymi uczniami

Program może zostać rozszerzony o panel dyskusyjny poświęcony nowościom wydawniczym.

Linki do poszczególnych webinarów zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników. Dokładny harmonogram przedstawiony zostanie do 19 lutego 2021. Webinary dostępne będą zarówno w czasie rzeczywistym, jak i później, do 28 lutego 2021. Zaświadczenia otrzymają osoby, które wezmą udział w co najmniej połowie webinarów.

Koszt udziału w konferencji wynosi 120 zł. Zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza należy dokonać do 21 lutego 2021 r. Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty konferencyjnej.

Adres formularza: https://forms.gle/nzSwcWD2VtTfAXmt5

Wraz ze zgłoszeniem należy wnieść opłatę za uczestnictwo na konto Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów:

79 2030 0045 1110 0000 0388 2660 (BGŻ BNP Paribas S.A.).

Tytuł wpłaty: Akademia Twórczej Pianistyki

Dla nauczycieli innych specjalności istnieje możliwość udziału w webinarach ogólnych (dr A.A. Nogaj, mgr J. Mirkiewicz). Koszt udziału wynosi wówczas 50 zł. Zgłoszeń należy dokonać do 21 lutego 2021 r. za pośrednictwem formularza: https://forms.gle/64CMDVr72rGtmXRc6

Istnieje możliwość wystawienia faktury przelewowej płatnej przed wydarzeniem przez szkołę (prosimy o kontakt e-mailowy najpóźniej do 15 lutego 2021).

Organizatorzy zastrzegają możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji.  

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: konferencja.konteksty@gmail.com.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,
dr hab. Katarzyna Ewa Sokołowska
dr hab. Grzegorz Mania

Partnerzy:
Centrum Edukacji Artystycznej
Katedra Kameralistyki Fortepianowej i Smyczkowej UMFC w Warszawie
Katedra Kameralistyki Fortepianowej AMFN w Bydgoszczy
Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Chopina w Warszawie