Dziecko i nauczyciel w kulturze artystycznej

Dziecko i nauczyciel w kulturze artystycznej

“Dziecko i nauczyciel w kulturze artystycznej” / “Child and teacher in artistic culture”

red. naukowa / edited by: Lidia Kataryńczuk-Mania, Ewa Pasterniak-Kobyłecka

Wyd. Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Zielona Góra – Skarbona 2017

nr ISBN: 978-83-944467-3-4