Władysław Żeleński i krakowski salon muzyczny

Władysław Żeleński i krakowski salon muzyczny

“Władysław Żeleński i krakowski salon muzyczny” / “Wladislaw Zelenski and music salons in Krakow”

red. naukowa / edited by: Grzegorz Mania, Piotr Różański

Wyd. Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów / Published by Polish Chamber Musicians’ Association

Kraków – Skarbona 2017

ISBN: 978-83-944467-4-1

Licencja / Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Projekt okładki / Cover design: Małgorzata Rybak