Rezydencje Kompozytorskie

Rezydencje Kompozytorskie

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów oraz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS zapraszają kompozytorki i kompozytorów, którzy urodzili się przed 1999 rokiem, do udziału w programie Rezydencji Kompozytorskich. Wnioski w formie elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami można składać od 25 marca do 8 kwietnia br.

Program obejmuje stworzenie dwóch kompozycji kameralnych. Możliwe składy, dla których komponowane będą utwory w czasie Rezydencji, zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu Rezydencji Kompozytorskich.

Rezydencje realizowane będą w latach 2024-2025. W ramach programu, do napisania utworów kameralnych zostaną zaproszone 3 osoby. Kompozycje będą prawykonane podczas festiwali organizowanych przez Stowarzyszenia Polskich Kameralistów. Nagrania audio-wideo nowych utworów zostaną opublikowane w serwisie YouTube.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Rezydencji Kompozytorskich zawiera Regulamin poniżej.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: biuro@spmk.com.pl

Jury programu:
dr hab. Monika Gardoń-Preinl, prof. AMKP
dr hab. Katarzyna Budnik, prof. UMFC
dr hab. Bartosz Koziak, prof. AMFN
dr hab. Piotr Lato, prof. AMKP
Przedstawiciel ZAiKS: dr Mateusz Śmigasiewicz

Regulamin oraz załącznikihttps://spmk.com.pl/projekt/rezydencje-kompozytorskie/