Muzyczny solenizant – recital kameralny z sonatami skrzypcowymi L. van Beethovena: Maria Sławek (skrzypce), Monika Gardoń-Preinl (fortepian)

2020-11-15 8
Kraków
Wstęp Wolny