VI Krakowski Salon Muzyczny – Zygmunt Noskowski

2022-09-08 7
Dom Jana Matejki, ul. Floriańska 41
Wstęp Wolny

Zygmunt Noskowski: Ravel Piano Duo (Agnieszka Kozło/Katarzyna Ewa Sokołowska)
Program: Zygmunt Noskowski

Retransmisja, 12 września, godz. 18.00