Z zagadnień terapii artystycznej, logopedycznej i pedagogicznej

Z zagadnień terapii artystycznej, logopedycznej i pedagogicznej

“Z zagadnień terapii artystycznej, logopedycznej i pedagogicznej” / “The issues of artistic, speech and pedagogical therapy”

red. naukowa / edited by: Lidia Kataryńczuk-Mania

Wyd. Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Zielona Góra – Skarbona 2017

nr ISBN: 978-83-944467-2-7