Kobiety w muzyce – duety

2021-10-11 6
Youtube SPMK
Wstęp Wolny

Koncert: duety – Katarzyna Duda (skrzypce), Monika Gardoń-Preinl (fortepian), Katarzyna Budnik (altówka), Grzegorz Mania (fortepian). W programie utwory I. Poldowski (Wieniawskiej) i R. Clarke.

Strona Festiwalu: https://spmk.com.pl/projekt/kobiety/