BARWY MUZYKI

Projekt “Barwy muzyki on-line” zakładał przygotowanie i nagranie bajek w formie teatru dziecięcego w formule on-line. Oparte o autorskie scenariusze wydarzenia inspirowane są teorią barw. Zostały podzielone na 3 tematy zgodnie z podstawowymi barwami w sztuce. Każda barwa jest przedstawiona odrębną, zobrazowaną narracją. Oprócz przedstawień zostały nagrane tutoriale omawiające zagadnienia poszczególnych aktywności artystycznych. Powstały również partytury graficzne obrazujące budowę wybranych utworów wykorzystanych do spektakli, służące za narzędzie pracy nauczycieli edukacji artystycznej. Zarówno interpretacje ruchowe utworów kompozytorów różnych epok, jak i prace plastyczne korespondujące z tematyką warsztatów wzbogacą narzędzia pracy nauczycieli oraz zainspirują do własnych opracowań.  Projekt zwraca uwagę na wzajemne powiązania, oddziaływania i przenikania różnych dziedzin sztuki.

Strona projektu: https://spmk.com.pl/projekt/barwy-muzyki/

Projekt jest dedykowany osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki tłumaczeniu 3 bajek na język migowy PJM, napisom dla niesłyszących również w 3 bajkach oraz prezentacji co najmniej 3 filmów z realizacji prac plastycznych w technikach 3D wraz z napisami dla niesłyszących, projekt jest dedykowany dla osób niesłyszących i głuchoniemych.

Szkolenia online

Nie wiesz jak napisać projekt? Jak zbudować budżet? Na co należy zwrócić uwagę w regulaminach konkursowych? Pomożemy!

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów ogłasza serię szkoleń online dot. kompleksowego konstruowania wniosków dotacyjnych. Wydarzenia będą dostosowane do regulaminów Programów Ministra oraz konkursów samorządowych. Dodatkowo odbędzie się szkolenie z komunikacji w social mediach.

Komplet szkoleń będzie dostępny bezpłatnie dla członków stowarzyszenia, którzy zgłoszą mailowo chęć udziału.

Pozostałe osoby zainteresowane szkoleniami proszone są o kontaktstowarzyszeniekameralistow@gmail.com

Terminy:


20 października, godz. 12.30 –  Jak przygotować się do projektu?

10 listopada – Programy Ministra 2022 – Muzyka, Muzyczny ślad

11 listopada – Programy Ministra 2022 – Edukacja artystyczna, Edukacja kulturalna, Kultura dostępna

12 listopada – Programy Ministra 2022 – Zamówienia kompozytorskie oraz inne

4 grudnia – Wnioski samorządowe

18 grudnia – Komunikacja w mediach społecznościowych

IV {Wirtualna} Akademia Twórczej Pianistyki

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji „{Wirtualna} Akademia Twórczej
Pianistyki”! Konferencja objęta jest patronatem Centrum Edukacji Artystycznej. Odbędzie się
na platformie crowdcast, w formie webinarów online, w dniach 2-7 listopada 2021 r.


Program:

wtorek, 2 listopada
godz. 13:00mgr Michał BrulińskiPolskie podręczniki do gry na fortepianie z czasów Chopina – do klasy czy do lamusa?
godz. 16:00prof. Ewa Pobłocka – O pedagogice, występach scenicznych i najnowszej publikacji (rozmowa)

środa, 3 listopada
godz. 16:00dr hab. Marcin Sikorski – Pianista jako drugi pedagog: o współpracy z instrumentalistą
godz. 19:00mgr Maria SerafinPierwsze kontakty z instrumentempoczątki nauki gry na fortepianie

czwartek, 4 listopada
godz. 9:00 dr inż. Magdalena Piotrowska – Jak skutecznie nagrywać fortepian?
godz. 11:00 mgr Agnieszka Lasko – Od pierwszego zagrania – jak zafascynować ucznia grą na fortepianie na początkowych lekcjach, wykorzystując elementy improwizacji. Prezentacja podręcznika “Fortepian pierwsza klasa”

piątek, 5 listopada
godz. 11:00Panel dyskusyjny: fortepian dodatkowy – cel i sens przedmiotu, wskazówki i pomysły
na realizację (prowadzenie:
dr hab. Piotr Różański)

niedziela, 7 listopada
godz. 11:00prof. Elżbieta Stefańska – Das Wohltemperierte Klavier, t. II – zagadnienia interpretacyjne
i wykonawcze


Linki do poszczególnych webinarów zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników.
Dokładny harmonogram przedstawiony zostanie do 27 października 2021. Webinary dostępne
będą zarówno w czasie rzeczywistym, jak i później, do 14 listopada 2021. Zaświadczenia
otrzymają osoby, które wezmą udział w co najmniej połowie webinarów.


Koszt udziału w konferencji wynosi 120 zł. Zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza
należy dokonać do 1 listopada 2021 r. Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie dokonania
opłaty konferencyjnej.


UWAGA, z powodu dużego zainteresowania przedłużamy termin zgłoszeń do 3 listopada!

Adres formularza: https://forms.gle/XfUQeQ5XoqGkV62E7

Wraz ze zgłoszeniem należy wnieść opłatę za uczestnictwo na konto Stowarzyszenia Polskich
Muzyków Kameralistów:
79 2030 0045 1110 0000 0388 2660 (BGŻ BNP Paribas S.A.).
tytuł wpłaty:
IV Akademia Twórczej Pianistyki

Istnieje możliwość wystawienia faktury przelewowej płatnej przed wydarzeniem przez szkołę
(prosimy o kontakt e-mailowy najpóźniej do 28 października 2021).


Organizatorzy zastrzegają możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji!


Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: konferencja.konteksty@gmail.com


W imieniu Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Katarzyna Ewa Sokołowska
dr hab. Grzegorz Mania

Partnerzy:
Katedra Kameralistyki Fortepianowej i Smyczkowej UMFC w Warszawie
Katedra Kameralistyki Fortepianowej AMFN w Bydgoszczy
Katedra Fortepianu AMKP w Krakowie
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie

Muzyka kompozytorów polsko-żydowskich w USA!

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów od października do grudnia realizuje międzynarodowy projekt „Muzyka kompozytorów polsko-żydowskich w USA”. Koncerty przybliżą amerykańskiej publiczności nieznaną kartę wspólnej, polsko-żydowskiej spuścizny muzycznej, przybliżą twórczość i biografie znakomitych twórców.

Podczas koncertów w Los Angeles, w tym na University of Southern California i Holocaust Museum LA, w San Francisco, Seattle, Paso Robles i Nowym Jorku wybrzmi muzyka kompozytorów pochodzenia polsko-żydowskiego: R. Ryterbanda, M. Weinberga, S. Laksa, K. Rathausa, G. Fitelberga czy I. Friedmana. Wygłoszone zostaną również prelekcje przybliżające nie tylko indywidualne, trudne ścieżki twórcze i życiowe, ale również spróbują odmalować muzyczny klimat wielokulturowej Polski.

Program:

Los Angeles, Holocaust Museum LA
10 października, godz. 14.00

Recital kameralny – Bartosz Koziak (wiolonczela), Grzegorz Mania (fortepian), Piotr Różański (fortepian)

Los Angeles, University of Southern California
10 października, godz. 19.00

Recital monograficzny: M. Weinerg – Bartosz Koziak (wiolonczela), Grzegorz Mania (fortepian), Piotr Różański (fortepian)

Nowy Jork, The Kosciuszko Foundation
27 października, godz. 18.00

Recital kameralny – Bartosz Koziak (wiolonczela), Grzegorz Mania (fortepian)

Paso Robles, 2021 Paderewski Festival in Paso Robles
5 listopada, godz. 18.00

Recital zespołu Messages Quartet (Małgorzata Wasiucionek/Oriana Masternak/Maria Shetty/Beata Urbanek-Kalinowska)

San Francisco, University of California, Berkeley
7 listopada, godz. 18.00

Recital zespołu Messages Quartet (Małgorzata Wasiucionek/Oriana Masternak/Maria Shetty/Beata Urbanek-Kalinowska)

Los Angeles, Rezydencja Konsula Generalnego RP w Los Angeles
8 grudnia, godz. 18.00

Recital kameralny – Alicja Śmietana (skrzypce), Zarębski Piano Duo (Grzegorz Mania/Piotr Różański)

Seattle, Polish Home Association
11 grudnia, godz. 18.00

Recital wokalny – Magdalena Molendowska (sopran), Julia Samojło (fortepian)

Organizator: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów
Partnerzy: Polish Music Centre, Konsulat RP w Los Angeles, The Kosciuszko Foundation

Financed within the scope of the Multiannual Program INDEPENDENT 2017-2022, as part of the “Cultural Bridges” subsidy program of the Adam Mickiewicz Institute.